نمونه آموزش دروس تصویری

نمونه تدریس پکیج شماره (۱): مکالمه و گرامر مقدماتی تا متوسط http://drv.aminbahramlu.com/content/NTD1.mp4 توجه :  در صورتی که با پخش فیلم ها در گوشی یا سیستم خود مشکل دارید میتوانید با لمس سه نقطه در پایین سمت راست هر فیلم ابتدا…