نمونه تدریس

پکیج شماره (۱): مکالمه و گرامر مقدماتی تا متوسط

توجه : 

در صورتی که با پخش فیلم ها در گوشی یا سیستم خود مشکل دارید میتوانید با لمس سه نقطه در پایین سمت راست هر فیلم ابتدا آن را دانلود و سپس بصورت کامل در دستگاه خود آن را پخش نمایید

پکیج شماره (۲): مکالمه و گرامر متوسط تا پیشرفته

پکیج شماره (3): مکالمه و لیسنینگ 1 (متوسط)