ما میتوانیم یادبگیریم.
جامعه یادگیری آنلاین

از طریق دنبال کردن مطالب آموزشی موجود در سایت و شبکه های مجازی زبان انگلیسی  را به راحتی فرا بگیرید.

+5

دوره

برنده

جایزه

11253+

دانشجو

#تیم تجربه تدریس بالا

استاد بهرام لو با تجربه سالها تدریس در آموزشگاه ها و همچنین تدریس های خصوصی شما را به بهترین شکل به فراگیری زبان هدایت میکند

 

#نظرات آنچه دانشجویان می گویند

کارنامه هر شخص نشان دهنده موفقیت اوست 

#اخبار خبرها و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

نمونه آموزش دروس تصویری

نمونه تدریس پکیج شماره (۱): مکالمه و گرامر مقدماتی تا

https://www.aminbahramlu.com/blog/author/admin/

دوره انگلیسی در خودرو

دوره محبوب انگلیسی در خودرو با همراهی دکتر جیمز ترزموند