دوره محبوب انگلیسی در خودرو با همراهی دکتر جیمز ترزموند از نیویورک

. .

یکی از تفاوت‌های اصلی که در مکالمه افراد نیتیو و غیر نیتیو مشاهده می‌شود، استفاده انگلیسی زبان‌ها از فریزال‌وربهاست. فریزال وربهای کاربردی به شما کمک میکند تا در بیان جملات و رساندن مفهوم، دقیق‌تر باشید. در این دوره با همراهی دکتر جیمز ترزموند از نیویورک به بررسی و تحلیل و آموزش تعدادی از مهمترین فریزال‌ وربهای کاربردی که در انگلیسی روزمره آمریکایی استفاده می‌شوند پرداخته‌ایم.