آموزش مکالمه انگلیسی از صفر تا پیشرفته با استفاده از فیلم و سریال

دوره مکالمه و گرامر مبتدی تا متوسط

یکی از مهمترین و بزرگترین دغدغه‌های زبان آموزان در ایران، شروع یادگیری از ابتدایی‌ترین سطح یا همان حروف الفبای زبان انگلیسی است. در این دوره، یادگیری از سطح صفر شروع می‌شو‌د و قدم به قدم با ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین‌ ساختارهای انگلیسی آشنا می‌شویم.
از ویژگی‌های منحصر به فرد این دوره استفاده از تیکه‌ فیلم‌های مرتبط و مربوط به جملات، لغات، ساختارها و اصطلاحاتی است که در طول دوره و دروس متعدد آموزش داده می‌شود. هدف استفاده از تیکه‌های فیلم و سریال، آشنا شدن زبان‌آموزان با تلفظ صحیح کلمات و جملات انگلیسی به‌روز و در نهایت استفاده آنها در مکالمات زبان‌آموز می‌شود.

دوره مکالمه و گرامر متوسط تا پیشرفته

یکی از مهمترین و بزرگترین دغدغه‌های زبان آموزان در ایران، شروع یادگیری از ابتدایی‌ترین سطح یا همان حروف الفبای زبان انگلیسی است. در این دوره، یادگیری از سطح صفر شروع می‌شو‌د و قدم به قدم با ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین‌ ساختارهای انگلیسی آشنا می‌شویم.
از ویژگی‌های منحصر به فرد این دوره استفاده از تیکه‌ فیلم‌های مرتبط و مربوط به جملات، لغات، ساختارها و اصطلاحاتی است که در طول دوره و دروس متعدد آموزش داده می‌شود. هدف استفاده از تیکه‌های فیلم و سریال، آشنا شدن زبان‌آموزان با تلفظ صحیح کلمات و جملات انگلیسی به‌روز و در نهایت استفاده آنها در مکالمات زبان‌آموز می‌شود.ترس و عدم اطمینان در استفاده درست ساختارها و جملات پیشرفته یکی از مهمترین دغدغه‌های زبان آموزان سطح متوسط می‌باشد. در این دوره با استفاده از تیکه‌های فیلم و سریال، ساختارهای پیشرفته گرامر و جملات پیچیده زبان انگلیسی به شما آموزش داده می‌شود

و با تحلیل و بررسی مثالهای متعدد زبان‌آموز مجبور به استفاده و ساختن جملات مشابه با جمله‌بندی و تلفظ صحیح می‌شود. هدف این دوره یادگیری مهارت چینش و قرارگیری کلمات محتلف برای ساخت جملات پیشرفته زبان انگلیسی می‌باشد.