5016+

دوره

برنده

جایزه

15600+

دانشجو

#دسته بندی های برتر موضوعات محبوب

#دوره ها دوره های ویژه

#نظرات آنچه دانشجویان می گویند

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

#اخبار خبرها و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

https://www.aminbahramlu.com/blog/author/admin/

دوره انگلیسی با اخبار

مینی دوره انگلیسی با اخبار یکی از جذاب‌ترین دوره‌های مجموعه

نمونه آموزش دروس تصویری

نمونه تدریس پکیج شماره (۱): مکالمه و گرامر مقدماتی تا